Lietuvos Biliardo Federacijos naujasis snukerio reglamentas
 • gruodžio 15, 2018
 • Lietuvos Biliardo Federacija
 • Share on Facebook

Kviečiame visus žaidėjus susipažinti - mėnesio eigoje šis reglamentas įsigalios ir jį reikės patvirtinti asmeniškai norint įsigyti licenciją dalyvauti turnyruose

Šis Lietuvos reitinginių snukerio turnyrų reglamentas (toliau – Reglamentas) yra taikomas visiems LBF organizuojamiems snukerio reitinginiams, nereitinginiams turnyrams ir čempionatams.

LBF snukerio reitingas ir reitingo taškai

Lietuvos biliardo federacijos rengiami snukerio turnyrai skirstomi į reitinginius ir nereitinginius. Reitinginiuose turnyruose dalyvaujantys žaidėjai, priklausomai nuo užimtos vietos, pelno reitingo taškus. Taškų skaičius už užmtą vietą priklauso nuo turnyre dalyvavusių žaidėjų skaičiaus bei nuo turnyro kategorijos. Taškų skaičiavimo sistema aprašyta žemiau:

D kategorija
Vieta 81+ 65-80 49-64 33-48 25-32 17-24 9-16 5-8 3-4 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C kategorija
Vieta  81+ 65-80 49-64 33-48 25-32 17-24 9-16 5-8 3-4 2 1
LBF Snukerio Taurė 80 90 100 120 140 170 200 250 320 400 500
Vilniaus m. snukerio Taurė 80 90 100 120 140 170 200 250 320 400 500
Biliardo Klubo „KN“ Taurė 80 90 100 120 140 170 200 250 320 400 500
Biliardo Klubo „CueClub“ Taurė 80 90 100 120 140 170 200 250 320 400 500
B kategorija
Vieta  85+ 69-84 53-68 45-52 37-44 29-36 25-28
„Lithuanian Masters“ Atranka 100 110 120 130 140 160 180
Vieta  53-68 45-52 37-44 29-36 25-28 17-24 9-16 5-8 3-4 2 1
„Lithuanian Masters“ Pagrindinis Etapas 210 260 340 420 500 600
Atvirasis Lietuvos 6RED Čempionatas 120 130 140 160 180 210 260 340 420 500 600
A kategorija
 Vieta   96+ 81-96 65-80 49-64 33-48 17-32 9-16 5-8 3-4 2 1
Lietuvos Snukerio Čempionatas 100 120 140 160 180 240 320 400 500 600 750

 

Į LBF snukerio reitingą atsižvelgiama formuojant Lietuvos rinktines, taip pat išskirstant stipriausius reitingo žaidėjus turnyrinėse lentelėse siekiant išvengti jų tarpusavio susitikimų ankstyvojoje turnyro stadijoje.

LBF snukerio reitingas sudaromas pagal žaidėjų surinktų taškų sumą per paskutiniuosius 2 metų reitinginius turnyrus, t.y.  žaidėjai pelno taškus už pasibaigusį turnyrą, o daugiau kaip prieš 2 metus buvusio turnyro rezultatai iš bendros statistikos minusuojami.

Esant situacijai, kuomet du ar daugiau žaidėjų yra surinkę vienodą taškų sumą, aukštesnė vieta skiriama žaidėjui pasiekusiam tą patį rezultatą per maženį turnyrų skaičių.

Licencijos

LBF išduodama snukerio žaidėjo Licencija yra leidimas dalyvauti LBF organizuojamuose reitinginuose ir nereitinginiuose turnyruose ir čempionatuose.

Žaidėjas, norintis įgyti Licenciją kreipiasi į LBF snukerio sekciją ir privalo pasirašyti sutinkantis su šio Reglamento nuostatomis.

Licencija galioja 2 metus nuo išdavimo datos. Žaidėjui, įgyjusiam LBF Licenciją, išduodama Licencijos kortelė. Joje įrašomas žaidėjo vardas ir pavardė, gimimo data bei licencijos išdavimo bei galiojimo datos.

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims turintiems leidimą nuolatos gyventi LR. Įgydamas licenciją žaidėjas įsipareigoja laikytis Reglamento. Sprendimą dėl licencijos išdavimo teikia LBF snukerio sekcijos vadovas, o tvirtina  LBF prezidentas arba generalinis sekretorius.

Licencija gali būti neišduodama, suspenduojama arba atšaukiama už žaidėjo grubius elgesio, etikos nusižengimus, kitus veiksmus, nesuderinamus su LBF veikla ar kenkiančius LBF. Sprendimą dėl Licencijos neišdavimo, suspendavimo ar atšaukimo priima tie patys dėl jos išdavimo sprendimą priimantys/priėmę LBF asmenys.

 

Taisyklės

LBF reitinginiai snukerio turnyrai vykdomi vadovaujantis WPBSA oficialiomis snukerio taisyklėmis. Specialiosios taisyklių išimtys gali būti pritaikytos ir paskelbiamos prieš kiekvieną turnyrą.

Teisėjavimas

Esant galimybei reitinginių snukerio turnyrų mačams dėl prizinių vietų teisėjauja paskirti teisėjai. Esant techninėms galimybėms tesėjavimas su teisėjais gali būti daromas ir kituose mačuose. Prioritetas teikiamas mačams arčiausiai finalinių.

Kitų mačų metu žaidėjui aliekant smūgių seriją teisėjo vaidmenį atlieka jo varžovas (skaičiuoja, skelbia taškų serijas, atstato rutulius ir t.t.). Prieš turnyrą yra paskiriamas klubo, kuriame žaidžiama, vyr. teisėjas. Jis priima sprendimus susijusius tiek su snukerio taisyklių taikymu, traktavimu bet kurioje ginčytinoje situacijoje, tiek ir su nesportiniu elgesiu, aprangos kodo nesilaikymu. Vyr teisėjui yra suteikiami įgaliojimai skirti įspėjimus bei tam tikrose situacijose ir esant būtinybei stabdyti žaidimo eigą ir taikyti nuobaudas.

Organizatoriai

LBF reitinginius snukerio turnyrus organizuoja LBF snukerio sekcija. Sekcijos vadovas paskirsto atsakomybes sekcijos nariams. Esant reikalui tam tikroms užduotims vykdyti gali būti paskiriami ir kiti asmenys. Kiekviename klube, kuriame vyksta reitinginis turnyras yra paskiriamas turnyro organizatoriaus oficialus atstovas. Jo kompetencijoje ir atsakomybėje yra visi su turnyro eiga susiję klausimai (rezultatų fiksavimas, turnyro eigos ir tvarkos palaikymas ir kt.). Jis taip pat gali vykdyti ir vyr. teisėjo klube pareigas.

Turnyrai ir čempionatai

LBF reitinginių turnyrų ir čempionatų skaičių ir jų sąrašą ateinančiam sezonui sudaro LBF snukerio sekcija prieš sezono pradžią iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Turnyrų ir čempionatų datos derinamos su kitų LBF biliardo sekcijų rengiamais turnyrais ir čempionatais bei numatomomis Europos ir Pasaulio snukerio čempionatų datomis. Stengiamasi laikytis principo, kad numatomų turnyrų ir čempionatų datos nesidubliuotų.

Registracija į turnyrą

Registracija į eilinį reitinginį snukerio turnyrą skelbiama LBF Facebook paskyroje ir/ar LBF inernetiniame puslapyje www.lbf.lt . Skelbime nurodoma numatomo turnyro data, laikas, vieta, registracijų pateikimo būdai, numatomi startinių įnašų dydžiai, apdovanojimai, prizinis fondas ir jo paskirstymas, konkrečiam turnyrui numatomas varžybų formatas, bei kita informacija.

Turnyro oficiali pradžia yra laikoma Atidarymo ceremonija, kurios laikas yra skelbiamas prieš kiekvieną turnyrą/čempionatą. Atidarymo ceremonijoje dalyvaujantys žaidėjai turi laikytis turnyrui/čempionatui taikomo aprangos kodo, elgesio normų. Jei žaidėjas dėl svarių priežasčių negali dalyvauti ar vėluoja į Atidarymo ceremoniją, jis apie tai turi iš anksto (ne vėliau ne prieš 1 valandą iki Atidarymo ceremonijos) pranešti apie tai organizatoriams, nurodant objektyvias priežastis. Organizatorius gali vertinti vėlavimo (nedalyvavimo) priežastis kaip nesvarias ir taikyti Reglamente aprašytas nuobaudas.

 

Apdovanojimai

Apdovanojamos pirmosios trys (arba 1, 2 ir dvi 3) vietos. Gali būti skelbiami apdovanojimai, prizai už išskirtinius pasiekimus turnyre (pvz. didžiausią atliktą seriją). Esant turnyro remėjams gali būti steigiami specialūs prizai.

Prizinių vietų nugalėtojai gauna apdovanojimus bei piniginius prizus. Piniginiai prizai neskiriami Lietuvos snukerio čempionate.

Aprangos kodas

LBF reitinginiuose snukerio turnyruose taikomas aprangos kodas: kostiuminės medžiaginės kelnės, vienspalviai arba smulkaus rašto marškiniai, medžiaginė susegama liemenė, peteliškė (kaklaraištis), odiniai ar odos pakaitalo pusbačiai. Žaidėjų apranga turi būti tvarkinga. Žaidėjas, turintis abejonių dėl savo atitikimo aprangos kodui, prieš turnyrą privalo kreiptis į turnyro organizatorių (atstovą). Organizatorius arba teisėjas taip pat turi teisę duoti pastabą žaidėjui dėl jo neatikimo aprangos kodui ir suteikti galimybę tai ištaisyti. Žaidėjai turi atitikti aprangos kodui savo mačo bei atidarymo ceremonijos metu.

Žaidėjui neatitinkant nustatyto turnyro aprangos kodo jo varžovas gali atsisakyti pradėti mačą. Tokiu atveju turi būti informuotas vyr. teisėjas. Tuomet skiriamas 15 min. laikas aprangai susitvarkyti. To nepadarius skiriamas partjos pralaimėjimas. Tokį pat įspėjimą, pastebėjus aprangos kodo neatitikimą gali skirti turnyro vyr.tesėjas. Jis tai gali padaryti ir mačo/partijos metu. Pakartotinai pažeidus aprangos kodą mače ar per papildomas 15 min. nesusitvarkius aprangos  skiriamas pralaimėjimas mače.

Elgesio normos

LBF reitinginiuose turnyruose ir čempionatuose tiek žaidėjams tiek žiūrovams privalu laikytis visuotinai priimtų gero elgesio normų. Turnyrų metu žaidėjams ir žiūrovams draudžiama: triukšmauti, garsiai šūkauti ar kalbėtis, trukdyti žaidėjui esančiam prie stalo. Žaidėjams – vartoti bet kokius alkoholinius gėrimus, mačo pertraukėlių metu rūkyti. Nesportinio elgesio pavyzdžiai: varžovo smūgio komentavimas, nepagarbus atsiliepimas apie varžovą, trukdymas smūgiui, inventoriaus mėtymas, trankymas, nepagarba varžovui pralaimėjus (pvz. rankos nepaspaudimas varžovui po mačo). Už visus šiame skyriuje paminėtus pažeidimus gali būti pritaikytos nuobaudos. Esant abejonių dėl žaidėjo blaivumo vyr. teisėjas gali pareikalauti žaidėjo pasitikrinti blaivumą tinkamomis techninėmis priemonėmis. Nustačius žaidėjo neblaivumą vyr. teisėjas arba organizatorius privalo tai fiksuoti raštišku protokolu (laisvos formos) ir nušalinti žaidėją nuo turnyro (faktinė diskvalifikacija).

Mačo eiga

Mačo pradžia laikomas momentas, kai organizatorius ar jo atstovas paskelbia, prie kurio stalo ir kurie varžovai turi žaisti. Abiems žaidėjams paeiliui yra suteikiamos 3-5 minutės apšilimui. Žaidėjui, vėluojančiam į paskelbtą mačą 10 minučių fiksuojamas techninis partijos pralaimėjimas rezultatu 0-20. Žaidėjui vėluojant į paskelbtą mačą 20 minučių fiksuojamas techninis mačo pralaimėjimas, užskaitant techninius pralaimėjimus kiekvienoje nesužaistoje partijoje 0-20.

Žaidėjai mačo metu privalo pildyti organizatorių išduotą Mačo protokolą. Mačo protokole pildomi šie duomenys: partijų rezultatai, t.y. pelnytų taškų rezultatai kiekvienoje partijoje, bendras mačo rezultatas, didžiausia mačo serija (jei viršija numatytą protokole). Protokolas turi  būti patvirtintas abiejų mačo dalyvių parašais ir po mačo grąžintas organizatoriui.

 

 

Nuobaudos

LBF snukerio turnyruose nuobaudos yra kraštutinė poveikio priemonė. Nuobauda turi būti adekvati padarytam nusižengimui ir skatinanti žaidėją pasitaisyti. Nuobaudas turi teisę skirti: mačo teisėjas, turnyro vyr. teisėjas, turnyro organizatorius (atstovas), LBF valdybos nariai. Žaidėjas, gavęs nuobaudą, turi teisę ją apskųsti LBF Apeliacinei komisjai, kaip numatyta LBF įstatuose bei LBF Apeliacinės komisijos veiklos nuostauose.

Nuobaudų  tipai:

 1. Įspėjimas
 2. Pakartotinis įspėjimas
 3. Pralaimėjimo užskaitymas partijoje
 4. Pralaimėjimo užskaitymas mače
 5. Diskvalifikacija iš turnyro nepriklausomai nuo užimtos vietos (taškų anuliavimas)
 6. Startinio įnašo padidinimas būsimame turnyre
 7. Reitinginių taškų anuliavimas už tam tikrą laikotarpį
 8. Licencijos suspendavimas tam tikram turnyrų skaičiui / laikotarpiui į priekį.
 9. Licencijos anuliavimas.

Nuobaudos skyrimas yra tesėjų ir vyr.teisėjų (tik pirmieji 4 nuobaudų tipai), organizatorių, LBF snukerio sekcijos kompetencija (visi nuobaudų tipai). Nuobaudos lygis turi priklausyti nuo padaryto nusižengimo aplinkybių, kartotinumo, kitų žinomų aplinkybių.

 

 

 

Prenumerata

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: