TĖVYNĖS GYNĖJŲ KALĖDINIO BILIARDO (PULO) TURNYRAS (Gruodžio 22 d.)
  • gruodžio 01, 2016
  • Snukeris
  • Share on Facebook

Paraiškos dėl dalyvavimo turnyre pateikiamos iki 2016 m. gruodžio 20 d. el. paštu Info@lbf.lt

Lietuvos Biliardo Federacija

TĖVYNĖS GYNĖJŲ KALĖDINIO BILIARDO (PULO) TURNYRO

Dalyvių sąrašą galima peržiūrėti čia.

NUOSTATAI

I SKYRIUS

TURNYRO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Skatinti glaudų kariuomenės, policijos ir kitų statutinių institucijų bendradarbiavimą.
  2. Populiarinti taikomąsias ir kitas sporto šakas tarp kariuomenės, policijos ir kitų statutinių institucijų, gerinti jų profesinį pasirengimą.
  3. Nustatyti turnyro stipriausias komandas ir geriausius biliardo (pulo) sportininkus.

II SKYRIUS

TURNYRO TAISYKLĖS, VIETA IR LAIKAS

4. Turnyras rengiamas 2016 m. gruodžio 22 d. Vilniuje. Iškilmingas atidarymas – 11.00 val.  Lietuvos Biliardo Federacijos klube „KN“, adresas: Ateities g. 48, Vilnius. Turnyro atidarymo ceremoniją organizuoja Lietuvos Biliardo Federacija.

5. Turnyras bus organizuojamos pagal POOL 8 arba „AŠTUONIUKĖ“ taisykles: http://poolhouse.lt/pool-8/.

III SKYRIUS

TURNYRO DALYVIAI

6. Turnyre gali dalyvauti Lietuvos kariuomenės, Policijos departamento prie VRM, Viešojo saugumo tarnybos prie VRM, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Atsargos karininkų sąjungos deleguotos komandos ir pavieniai dalyviai, įskaitant paminėtų įstaigų darbuotojus ir atsargos karius/pareigūnus.

IV SKYRIUS

KOMANDŲ SUDĖTIS

7. Padalinio / įstaigos  komandą sudaro 3 žmonės, komandų skaičius neribotas (gali būti mišrios komandos arba gali  dalyvauti pavieniai dalyviai).

V SKYRIUS

TURNYRO EIGA

8. Dviejų minusų sistema: Žaidėjui pralaimėjus pirmąjį susitikimą pastarasis krenta į „pralaimėtojų“ lentelės pusę ir tęsia kovą. Pralaimėjus du susitikimus iškrentama iš žaidimo. Playoff nuo 1/8. Grupėse žaidžiama iki 3 pergalių, nuo ketvirtfinalių iki 4 pergalių, finalas – iki 5. Jei žaidėjų skaičius viršys 32, pirmas minusų etapas žais iki 2 pergalių, jei viršys 40, tuomet pirmi 2 minusų etapai žais iki 2 pergalių ir t.t. kas 8 papildomus dalyvius.

REZULTATŲ ĮVERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Asmeninėje įskaitoje užimta sportininko vieta nustatoma pagal turnyrinę lentelę. Komandinė vieta nustatoma susumavus trijų komandos narių rezultatus.

DISKVALIFIKACIJA

Sportininkas gali būti diskvalifikuotas už nesportišką elgesį. Žemiau paminėti veiksmai yra traktuojami kaip nesportiškas elgesys:

• Garsi ir įžeidžianti kalba.

• Svaiginimasis alkoholiniais gėrimais ar kitokia intoksikacija.

• Tyčiniai veiksmai žaidimo metu.

• Tvarkos nesilaikymas varžybų metu (triukšmavimas, bereikalingas judėjimas ar kitokie veiksmai siekiant padaryti bet kokią įtaką žaidžiančiam varžovui).

• Įžeidžianti kritika varžovo, varžybų organizatorių ar oficialių asmenų atžvilgiu.

• Bet kokie kiti veiksmai, kurie oficialių asmenų gali būtų traktuojami kaip nesportiški.

• Atsisakymas žaisti arba pasidavimas neturint aiškaus preteksto.

VI SKYRIUS

PROTESTAI

9. Raštiškus protestus gali pateikti komandų vadovai ar pavieniai dalyviai varžybų vyr. teisėjui, tačiau ne vėliau kaip per 10 min. po preliminarių tų varžybų rezultatų paskelbimo. Protestas turi būti apsvarstytas per 15 min. nuo protesto pateikimo. Svarstymo laikas gali būti pratęstas varžybų vyr. teisėjo sprendimu. Žodiniai protestai nepriimami, už pakartotiną žodinio protesto pateikimą, taip pat už ginčus ir replikas teisėjui komandos vadovas arba dalyvis, o komandinėse rungtyse visa komanda, varžybų vyr. teisėjo sprendimu gali būti diskvalifikuoti.

VII SKYRIUS

APDOVANOJIMAS

10. Turnyro nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami prizais (taurėmis/medaliais) ir diplomais, komandų nugalėtojų nariai apdovanojami diplomais. Masters 40+ kategorijos geriausiai pasirodęs sportininkas bus apdovanotas prizu ir diplomu. Apdovanojimai vyks turnyro vietoje pasibaigus turnyrui.

VIII SKYRIUS

PARAIŠKOS

11. Paraiškos dėl dalyvavimo turnyre pateikiamos iki 2016 m. gruodžio 20 d.

el. paštu Info@lbf.lt.

(Nurodant dalyvio įstaigos pavadinimą, vardą, pavardę ir komandos pavadinimą.)

12. Varžybų starto mokestis 7 eurai. Starto mokesčiu lėšos naudojami apdovanojimų gamybai, kitom su turnyro organizavimu susiujusiom paslaugoms, medžiagoms ir darbams.

13. Atvykę į turnyrą dalyviai privalo pateikti galiojantį tarnybinį arba atsargos pažymėjimą ir susimokėti starto mokestį.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Turnyro organizavimo klausimais kreiptis į LBF prezidentą.

http://www.lbf.lt/kontaktai/

_______________________

Prenumerata

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: